Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 25.03.2023.

24/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Shtunë, datë 25.3.2023, në orën 15.00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin nr. 8, datë 23.02.2023, të Komisionit Rregullator, “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 25.03.2023.