Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 29.03.2023.

28/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Mërkurë, datë 29.3.2023, në orën 14:30.

Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi: “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotesojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes së votimit dhe numerimit elektronik të votuesve në qendrën e votimit, si dhe procedurave të rekrutimit”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 29.03.2023.