KAS përfundon shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit për të vendosur sanksione administrative

29/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën nr. 11, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve administrative për shkelje administrative të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator, nga kryetar bashkie dhe persona përgjegjës që kanë detyrim për raportimin e veprimtarive publike.

Shpallja e vendimit do të bëhet në seancën e radhës. 

LajmeKAS përfundon shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit për të vendosur sanksione administrative