Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 29.03.2023.

29/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës nr. 11 të Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Data e seancës: 29.03.2023, ora 12:30

 Rendi i ditës

  1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 11, datë 25.03.2023, e Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me objekt “Vendosja e sanksioneve administrative”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 29.03.2023.