Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 31.03.2023.

30/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 40.

Data e seancës: 31.03.2023, ora 14:00

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 40, datë 30.03.2023, të z. Mehmet Nelaj me objekt “Anullimin e vendimit nr. 17, datë 27.03.2023, të KZAZ-së nr. 90, Sarandë dhe regjistrimin si kandidat për këshillin e bashkisë Sarandë”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 31.03.2023.