Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 03.04.2023.

31/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 39 dhe nr. 41.

Data e seancës: 03.04.2023

Ora 11:30 për kërkesën ankimore nr. 39

Ora 12:30 për kërkesën ankimore nr. 41

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 39 me ankues partinë “Nisma Thurje”, ka si objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 10, datë 28.03.2023 të KZAZ-së nr. 82, Bashkia Dropull”, për mosregjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie të partisë “Nisma Thurje”.
  2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 41, datë 31.03.2023, të Partisë Alenca e Maqedonasve per Integrimin Europian, me objekt “Kërkesë për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar të këshillit bashkiak në bashkinë Pustec, qarku Korçë, të Partisë Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 03.04.2023.