Zgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – Miratohen listat shumemërore të subjekteve “Partia Demokracia Sociale” dhe “Partia e Gjelbër”

31/03/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shqyrtoi dhe miratoi listat shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Demokracia Sociale” për bashkitë Tiranë, Durrës, Berat, Elbasan, Fier, Lushnjë, Korçë, Lezhë, Shkodër, Kamëz dhe Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Gjithashtu, u shqyrtuan dhe u miratuan listat shumemërore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak të subjektit zgjedhor “Partia Gjelbër” për bashkitë Elbasan, Korçë dhe Lezhë. 

Në këtë seancë u caktuan Vendet e Numërimit të Votave dhe vendndodhja e disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – Miratohen listat shumemërore të subjekteve “Partia Demokracia Sociale” dhe “Partia e Gjelbër”