Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 03.04.2023.

02/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 03.04.2023, ora 16:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Aleanca Arbnore Kombëtare”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lezhë, të subjektit zgjedhor “Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lushnjë, të subjektit zgjedhor “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Aleanca Liberale e Djathtë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Lëvizja Bashkë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lezhë, të subjektit zgjedhor “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Ardhmërija Shqiptare”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lezhë, të subjektit zgjedhor “Partia Kristian Demokrate e Shqiperise”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Republikane Shqiptare”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lezhë, të subjektit zgjedhor “Partia Unitetit Kombetar”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Elbasan, të subjektit zgjedhor “Bindja Demokratike”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 13. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Fronti i Majtë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Lazjon Vangjel Petri si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për anëtar të këshillit bashkiak, Bashkia Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 03.04.2023.