Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.04.2023.

03/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 04.04.2023, ora 16:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  3. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Lëvizja e Legalitetit”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  4. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Drejtësi, Integrim dhe Unitet”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  5. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Partia Konservatore”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.04.2023.