Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 05.04.2023.

04/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 05.04.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Për shpalljen e vendimeve për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 2. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.
 3. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 10 mars – 16 mars 2023.
 4. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 17 mars – 23 mars 2023.
 5. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 24 mars – 30 mars 2023.

Çështje të mbartura

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Shkodër, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Bardh Spahia, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Shkodër, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Benet Beci, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lushnjë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Eriselda Sefa, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 4.  “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lushnjë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Eduart Sharka, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 5.  “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Korçë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Sotiraq Filo, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 6.  “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Korçë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, zj. Ledina Alolli, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lezhë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Pjerin Ndreu, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 8.  “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lezhë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Pashk Gjoni, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Berat, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Ervin Demo , për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Berat, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Zija Ismaili , për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Durrës, të propozuar nga Koalicioni  “Bashkë Fitojmë”, z. Igli Cara, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Durrës, të propozuar nga subjekti zgjedhor  “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Emiriana Sako, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 13. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Elbasan, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Gledian Llatja, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Elbasan, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Luçiano Boçi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 15. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Fier, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Armaldo Subashi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 16. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Fier, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Edvar Kodheli, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 17. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Fier, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, zj. Eriselda Çelaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 18. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Kamëz, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Rakip Suli, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 19. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Kamëz, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Arjan Hoxha, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 20. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Kamëz, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike E Shqipërisë”, z. Bilbil Bajraktari, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 21. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Erion Veliaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 22. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Belind Këlliçi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 23. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike E Shqipërisë”, z. Roland Bejko, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 24. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Lëvizja Bashkë”, z. Arlind Qori, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 25. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Fronti i Majtë”, z. Marko Dajti, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 26. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Drejtësi Integrim dhe Unitet”, zj. Lajla Përnaska, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 27. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Vlorë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Ermal Dredha, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 28. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Vlorë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Hysni Sharra, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 29. Projektvendim “Mbi procesin e verifikimit të kushteve të kandidimit për kryetarët e bashkive dhe listave shumemërore për këshillat bashkiakë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 05.04.2023.