Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 04.04.2023.

04/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 38 dhe nr. 43.

Data e seancës: 04.04.2023

Ora 12:00 për kërkesën ankimore nr. 43

Ora 12:30 për kërkesën ankimore nr. 38

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 43, datë 01.04.2023, me ankues z. Eduard Nallbani”, ka si objekt “Kundërshtim i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.
  2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 38, datë 29.03.2023, me ankues Qendra “Qendresa Qytetare”, ka si objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 199, datë 24.03.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 04.04.2023.