Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 06.04.2023.

05/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 45.

Data e seancës: 06.04.2023

Ora 14:00 për kërkesën ankimore nr. 45

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore me nr. 45, me ankues Partia “Aleanca Progresiste LZHK” me objekt “Kundërshtim i vendimit të KZAZ nr. 53, Prrenjas, nr. 20, datë 30.03.2023, për mosregjistrimin e listës së kandidatëve të LZHK për bashkinë Prrenjas”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 06.04.2023.