Mospërmbushja e detyrimit për firmat mbështetëse – Nuk regjistrohet si kandidat i propozuar nga zgjedhësit

07/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën për regjistrimin e z. Ismail Jakupi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për anëtarë i këshillit bashkiak në bashkinë Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi mosregjsitrimin e z. Ismail Jakupi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për anëtarë i këshillit bashkiak Durrës, pasi nuk përmbushet detyrimi i përcaktuar në Kodin Zgjedhor për depozitimin e firmave mbështetëse që korrespondon me 1% të listës së zgjedhësve në zonën zgjedhore Durrës.

LajmeMospërmbushja e detyrimit për firmat mbështetëse – Nuk regjistrohet si kandidat i propozuar nga zgjedhësit