Zhvilloi veprimtari të ndaluar nga KQZ – KAS vendos sanksione administrative

11/04/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shyrtoi kërkesën nr. 12, datë 06.04.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, për vendosje sanksioni administrativ ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, i cili është konstatuar në shkelje të dispozitave ligjore.  

Në përfundim të shqyrtimit, KAS pranoi kërkesën e Komisionerit dhe vendosi sanksionin administrativ në masën 5.000 lekë, personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Bashkinë Cërrik dhe sanksionin administrativ në masën 2.500 lekë, për z. Andis Salla, Kryetar i Bashkisë Cërrik, për zhvillimin e veprimtarisë publike edhe pas ndalimit nga KQZ.

LajmeZhvilloi veprimtari të ndaluar nga KQZ – KAS vendos sanksione administrative