Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 13.04.2023.

12/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Enjte, datë 13.04.2023, në orën 15:00.

Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi “Për përdorimin e pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit të zgjedhësve, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. Projektvendimi “Për rregullat procedurale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN), në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 13.04.2023.