Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 13.04.2023.

12/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 13.04.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas 

 1. “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së kandidatëve për kryetar bashkie në fletën e votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. Projektvendim “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 4. Projektudhëzim “Për përcaktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin, publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumenteve që përdoren për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore”.
 5. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 6. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të radhës së listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë”, qarku Elbasan, z. Shkëlqim Shefqet Bullari”.
 7. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të radhës së listës shumemërore të Koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim”, qarku Tiranë, z. Asllan Shaban Dogjani”.
 8. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të radhës së listës shumemërore të Koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim”, qarku Shkodër, z. Lodovik Stak Hasani”.
 9. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të radhës së listës shumemërore të Koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim”, qarku Elbasan, z. Qani Rexhep Xhafa”.
 10. Projektvendim “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 11. Projektvendim “Për konstatimin e heqjes dorë nga kandidimi për kryetar bashkie të z. Mark Gjon Ruci, kandidat i propozuar nga Partia Demokratike për Bashkinë Mirditë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

 Çështje të mbartura 

 1. Projektvendim “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 13.04.2023.