Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.04.2023.

18/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 19.04.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas:

 1. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Hasan Xhevit Bejaj ,kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia “Aleanca Demokratike e Shqipërisë”, për Bashkinë Selenicë”
 2. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Ilir Riza Aruçi,kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Republikane”, për Bashkinë Shijak”
 3. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z.Ilir Gjergj Mollaj, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia “Lëvizja e Legaliteit” për Bashkinë Mirditë”
 4. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Elis Simon Doçi, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë Shkodër”
 5. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues Z. Erlin Behar Braçja kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, I propozuar nga subjekti zgjedhor Partia e Reformave Demokratike Shqiptare për Bashkinë Gramsh”
 6. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Gazmir Abaz Albrahimi, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për Bashkinë Divjakë”
 7. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Ervin Muharrem Muharremi, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia “Konservatore”, për Bashkinë Klos”
 8. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z.Ilir Brahim Marku,kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia “Republikane Shqiptare ”, për Bashkinë Lushnjë”
 9. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z.Artur Shefqet Karriqi, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë “për Bashkinë Prrenjas”
 10. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z.Ronald Thoma Zhezha, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë Fier”
 11. Projektvendim ”Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z.Gentjan Fiqiri Muça, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike” për Bashkinë Tiranë”
 12. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ ndaj kryetarëve të disa bashkive, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 13. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ ndaj kryetarëve të disa bashkive dhe personave përgjegjës për raportim të veprimtarive publike, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 14. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Qendrës “Qëndresa qytetare” ndaj bashkisë Konispol, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 15. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 16. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ ndaj kryetarit të bashkisë Lushnje, për  zhvillimin e veprimtarisë publike të ndaluar nga komisioni qendror i zgjedhjeve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 17. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ ndaj kryetarit të bashkisë Korçë dhe personit përgjegjës të bashkisë Korçë, për zhvillimin e veprimtarisë publike të ndaluar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

 Çështje të mbartura

 1. Projektvendim “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.04.2023.