Zgjedhjet vendore 2023 – Kamera regjistruese dhe monitoruese për procesin e numërimit të votave

18/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator vendosi për përdorimin e pajisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Gjithashtu, Komisioni Rregullator vendosi përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve (ekraneve), për regjistrimin dhe shfaqjen e fletëve të votimit në Vendin e Numërimit të Votave, përdorimin e sistemit të transmetimit video në kohë reale të monitorimit të numërimit të votave nga VNV, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në bazë të rregullave procedurale të miratuara me akt normativ nga ky Komision.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Kamera regjistruese dhe monitoruese për procesin e numërimit të votave