Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.04.2023.

19/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Enjte, datë 20.04.2023, në orën 15:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”;
  2. Projektvendim “Për një shtesë në Udhëzimin nr. 1, datë 5.12.2020 të Komisionit Rregullator, “Për përcaktimin e rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së veteqeverisjes vendore për zgjedhjet” të ndryshuar;
  3. Projektvendim “Për miratimin e udhëzuesit të punës për Komisionet e Qendrave te Votimit për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.04.2023.