Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.04.2023.

22/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Hënë, datë 24.04.2023, në orën 17:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për organizimin e punë në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.04.2023.