Zgjedhjet vendore 2023 – Përcaktohen dhe detajohen rregullat për organizimin e punës në VNV

24/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator miratoi projektvendimin “Për organizimin e punë në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore”.

Në vlerësim të rëndësisë së organizimit të punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhës së veprimeve gjatë dorëzimit dhe numërimit të votave për nxjerrjen e rezultatit të zgjedhjeve, vendimi përcakton dhe detajon rregullat për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhore.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Përcaktohen dhe detajohen rregullat për organizimin e punës në VNV