Zgjedhjet vendore 2023 – Komisioneri urdhëron ndalimin e ripostimit të aktiviteteve politike në faqet zyrtare të institucioneve

27/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror u Zgjedhjeve miratoi kërkesat e Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve “Associated Press”, Shoqërisë “Last News Media Network”, Televizionit “TV1 CHANNEL”, “ABC NEWS”, “Light Studio Agency” dhe “MCN TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në seancën e sotme publike u shqyrtuan administrativisht denoncimet me nr. 172 ID, 173 ID, 174 ID, 175 ID, 180 ID, 182 ID, 183 ID, 213 ID, 214 ID, 215 ID, 218 ID, 219 ID, 233 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimit nr. 222 ID, të Komitetit Shqiptar të Helsinikit, të denoncimit nr. 228 ID të Deputetit zj. Albana Vokshi, të denoncimeve nr. 226 ID dhe 227 ID, të Sinjalizuesve.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, për denoncimet me nr. 222 ID të Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe nr. 228 ID të deputetit zj. Albana Vokshi, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve urdhëroi ndalimin e ripostimit në faqet zyrtare të një institucioni publik, të aktiviteteve të cilat pasyrohen në profilet personale të drejtuesit të një institucioni publik, për sa kohë këto profile i konsiderojnë profile të tyre personale.

Për denoncimet e tjera, Komisioneri do të shpallë vendimmarrjen në seancën e radhës.

 

Me kërkesë të subjekteve zgjedhore, u shty shqyrtimi i denoncimit me nr. 387 ID të Partisë Socialiste të Shqipërisë ndaj subjektit zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për vendosje materiali propagandistik në Bashkinë Kavajë dhe shqyrtimi i raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 14 Prill -22 Prill 2023.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Komisioneri urdhëron ndalimin e ripostimit të aktiviteteve politike në faqet zyrtare të institucioneve