Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 03.05.2023.

02/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 03.05.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas:

 1. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH), Shoqërisë “Panorama Group”, Televizioni “Vizion Plus”, Televizioni “Euronews”, Televizioni “A2 CNN”, Qendra “Birn Albania”, “Mat Televizion” dhe Mediat Online “Bulqiza Ime” dhe “Saranda Web”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Agjencisë së Lajmeve Bullgare, (BTA), Agjencisë Anadolu (AA), për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. 
 3. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Qendrës “Community Reporters Albania” dhe Shoqatës “Qytetarët në Demokraci”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. 
 4. Urdhër “Mbi zbatimin e disa rregullave për personat e pranishëm në territorin e objekteve zgjedhore ku janë vendosur qendrat e votimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 5. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 14 prill – 20 prill 2023.
 6. Projektvendim “Për heqjen e materialeve propagandistike që nuk përmbajnë shënimin “Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të ….” (vijon emri i subjektit zgjedhor).
 7. Për vlerësimin e raporteve të monitoruesve të fushatës zgjedhore deri më datë 2 maj 2023.
 8. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 281 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Bashkisë Prrenjas.
 9. Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 239 ID, 240 ID, 241 ID, 242 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Bashkisë Elbasan.
 10. Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 210 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Bashkisë Belsh.
 11. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 283 ID, të deputetit zj. Albana Vokshi ndaj Zyrës Vendore Arsimore Vlorë dhe subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë.
 12. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 256 ID, të deputetit zj. Albana Vokshi ndaj Zyrës Vendore Arsimore Tiranë dhe subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë.
 13. Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 252 ID, 253 ID, 254 ID dhe 286 ID, të deputetit zj. Albana Vokshi ndaj Kryetarit të Partisë Socialiste të Njësisë nr. 11, Tiranë.

 

Çështje të mbartura:  

 1. Projektvendim “Për shqyrtimin e raportit të autoritetit të medias audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 14-22 prill 2023”.
 2. Shqyrtim i denoncimit me nr. 387 ID të Partisë Socialiste të Shqipërisë ndaj subjektit zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për vendosje materiali propagandistik në Bashkinë Kavajë.
 3. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 337, të Qendrës “Qëndresa Qytetare” ndaj Këshillit të Ministrave.

 

Shtesa në rendin e ditës:

 1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Divjakë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Fatjon Filip Lena”.
 2. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë z. Frrok Gjin Gjini”, Qarku Shkodër”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 03.05.2023.