KQZ trajnon operatorët e pajisjeve elektronike të identifikimit elektronik (PEI)

03/05/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke zhvilluar trajnimin e operatorëve të pajisjeve elektronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI). Njohja me rolin dhe detyrat e operatorit në ditën e votimit ishte qëllimi i trajnimit.

Në këto sesione trajnimi, operatorët marrin infomacion për përdorimin e pajisjes PEI dhe mënyrën e funksionimit të saj.

Përmes ushtrimeve praktike, operatorët po trajnohen edhe për raste specifike dhe të veçanta me të cilat mund të përballen gjatë ditës së votimit, si mosnjohja e shenjës së gishtit, mospranimi i identifikimit elektronik nga zgjedhësi, sinjalet që jep pajisja kur zgjedhësi nuk është në qendrën e tij të votimit, tentativave për votim të shumëfishtë, etj.

Në ditët në vijim do të përcaktohen vendndodhjet dhe datat e sesioneve shtesë të trajnimeve për aplikimet e reja për PEI, për aplikantët që nuk morën pjesë në trajnime, si dhe për ata që nuk arritën të kualifikohen dhe zëvëndësuesit e atyre që tërhiqen pas trajnimit.

Identifikimi elektronik i zgjedhësit do të bëhet në të gjithë qendrat e votimit (5211 QV) dhe KQZ përmes trajnimeve intensive synon që të trajnojë edhe operatorët zëvëndësues.

LajmeKQZ trajnon operatorët e pajisjeve elektronike të identifikimit elektronik (PEI)