Kryhet me sukses testimi operacional i pajisjes PEI – Në 14 Maj do të transmetohen të dhëna reale mbi pjesëmarrjen në zgjedhje 

05/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi testimin operacional të pajisjeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve (PEI) që do të përdoren në zgjedhjet e datës 14 Maj2023.  
Për identifikimin e zgjedhësve do të implementohet Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) dhe do të përdoren Pajisje Elektronike të Identifikimit (PEI) të vendosura në 5211 qendra votimi, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë biometrik të zgjedhësve, bazuar në regjistrin elektronik të mbajtur në pajisje. 

Nënkomisionerja zj. Lealba Pelinku deklaroi se në zgjedhjet e dy viteve të kaluara, procesi i identifikimit elektronik është kryer me sukses dhe ky është viti i tretë që pritet të jetë gjithashu i suksesshëm. Janë përzgjedhur rastësisht 3% e pajisjeve për të testuar funksionalitetet e pajisjeve elektronike të identifikimit. Pelinku tha se testi operacional verifikon elementët si: nëse një votues i përket asaj qendre votimit, nëse një votues tenton të votojë më shumë se një herë, apo nëse një votues është në qendrën e gabuar të votimit. Gjithashtu, edhe rastet e veçanta që lidhen me komisionerët apo zgjedhësit që paraqiten me vendim gjykate.   

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi evidentoi përmirësimin e sistemeve të protokollimit të rasteve kur për arsye objektive nuk mund të bëhet identifikimi elektronik i zgjedhësve. KQZ ka ndërtuar një sistem të tillë i cili nuk lë shkak dhe mundësi për këdo që në mënyrë manipulative synon të shmangë identifikimin elektronik. “Operatorët e PEI janë trajnuar përmes një metodologjie të përmirësuar trajnimi, ndaj besoj se procesi i identifikimit të zgjedhëseve do të realizohet më mirë se në vitet e shkuara dhe me gjurmë më domethënese për vlerësimin e ecurisë së procesit”  

Risia e këtij sistemi është transmetimi në mënyrë periodike i të dhënave për pjesëmarrjen në ditën e zgjedhjeve. Për herë të parë do të kemi të dhëna reale mbi numrin e zgjedhësve që kanë votuar për çdo qendër votimi në datën 14 Maj 2023.  

Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letërnjoftim ose pasaportë biometrike, për t’u identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përveç dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike (shenjat e gishtërinjve), të cilat do të shërbejnë për evidentuar rastet e votimit të paligjshëm.  

 

LajmeKryhet me sukses testimi operacional i pajisjes PEI – Në 14 Maj do të transmetohen të dhëna reale mbi pjesëmarrjen në zgjedhje