Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 08.05.2023.

07/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 08.05.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për krijimin e KQV-së së posaçme dhe sasinë e fletëve të votimit për qendrën e posaçme të votimit nr. 4383/01, KZAZ 79, Bashkia Tepelenë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 352 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Durrës dhe Zyrës Vendore Arsimore Durrës.
 3. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 353 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Komitetit të Investimeve Strategjike (KIS).
 4. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 371 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Durrës.
 5. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 372 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Bashkisë Durrës dhe Zyrës Vendore Arsimore Durrës.
 6. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 373 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Krujë.
 7. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 374 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Zyrës Vendore Arsimore Librazhd.
 8. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 375 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Elbasan, Ministres Elva Margariti, Ministres Evis Kushi, Drejtorit të Pallatit të Sportit “Tomorr Sinani” Elbasan, Qendrës Rajonale të Formimit Profesional dhe Qendrës Rinore të Elbasanit, Zyrës Vendore Arsimore, Elbasan.
 9. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 376 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Kryetarit të Bashkisë Berat.
 10. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 377 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj z. Blendi Gonxhe.
 11. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 378 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Pukë.
 12. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 380 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Durrës.
 13. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 381 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Zyrës Vendore Arsimore Vlorë – Himarë.
 14. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 382 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Lezhë dhe Policisë së Shtetit.
 15. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 383 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Zyrës Vendore Arsimore Elbasan.
 16. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 384 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Tiranë dhe Policisë Bashkiake Tiranë.
 17. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 385 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Kryetarit të Bashkisë Tiranë.
 18. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 388 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Durrës, Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe Zyrës Vendore Arsimore Durrës.
 19. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 389 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Bashkisë Fier.
 20. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 390 ID, të z. Partisë Demokratike Dega Maliq, ndaj Bashkisë Bashkisë Maliq.
 21. Informacion mbi masat e marra nga Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake mbi vendimin nr. 424, datë 3.5.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Çështje të mbartura:

 1. Raportim mbi informacionin e dërguar nga Bashkitë për vendimin për përcaktimin e vendeve publike për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 2. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 357 ID, të subjektit zgjedhor “Koalicioni Bashkë Fitojmë”, ndaj Bashkisë Maliq.
 3. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 358 ID, të subjektit zgjedhor “Koalicioni Bashkë Fitojmë”, ndaj Bashkisë Maliq.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 08.05.2023.