Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.05.2023.

08/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 09.05.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Për shqyrtimin e raportimeve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 02 deri me 08 maj 2023.
 2. Për shqyrtim administrativ të denoncimit nr. 392 nga Koalicioni Bashkë Fitojmë mbi afishimin e materialit propagandistik të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për Bashkinë Elbasan.
 3. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 182 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Kamëz.
 4. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 183 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Kamëz.
 5. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 180 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Poliçan.
 6. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 172 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Cërrik.
 7. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 173 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Cërrik.
 8. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 219 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Elbasan.
 9. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 233 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Agjencisë Kombëtare të Pyjeve.
 10. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 218 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Lezhë.
 11. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 215 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Krujë.
 12. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 214 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Fier.
 13. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 213 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Devoll.
 14. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 174 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Cërrik.
 15. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 175 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Cërrik.
 16. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 379 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani”, Berat.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.05.2023.