Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 10.05.2023.

09/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 10.05.2023, ora 13:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Dedë Pal Pali, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Konservatore” për Bashkinë Tiranë.
 2. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Erin Pjeter Gjoni, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Social Demokrate” për Bashkinë Lezhë.
 3. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Mark Pal Nika, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Social Demokrate” për Bashkinë Lezhë.
 4. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Dejson Behar Kuqja, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Bindja Demokratike” për Bashkinë Elbasan.
 5. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Qazim Halil Bici, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet” për Bashkinë Shijak
 6. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 21 Prill – 27 Prill 2023, dhe shqyrtimin administrativ të denoncimeve me nr. 342 ID, 343 ID, 344 ID, 345 ID, 346 ID të Deputetit zj. Albana Vokshi, të denoncimeve nr. 348 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimeve nr. 355 ID, 356, 360 ID, 361 ID, 362 ID, 363 ID të z. Ivi Kaso, që lidhen me këtë periudhë.
 7. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 210 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Belsh.
 8. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 237 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Roskovec.
 9. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 238 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Lushnjë.
 10. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 239 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Elbasan.
 11. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 240 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Elbasan.
 12. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 241 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Elbasan.
 13. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 242 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Kryetarit të Bashkisë Elbasan.
 14. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 326 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara (KRIIK), ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë. 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 10.05.2023.