Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 10.05.2023.

09/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e Kërkesave nr. 22 dhe 23, datë 06.05.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Data e seancës: 10.05.2023

Ora 11:30 për Kërkesën nr. 22 të KSHZ

Ora 11:00 për Kërkesën nr. 23 të KSHZ
Ora 12:30 Zbatimi i vendimit të Kolegjit Zgjedhor
 

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 22, datë 06.05.2023, e Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.
  2. Shqyrtimi i kërkesës nr. 23, datë 06.05.2023, e Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.
  3. Zbatimi i vendimit të Kolegjit Zgjedhor lidhur me kërkesën ankimore nr. 53, datë 27.04.2023, depozituar nga subjekti zgjedhor “Partia e Lirisë”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 10.05.2023.