Përgatitjet e procesit të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023 – Celibashi dhe Pelinku komunikim me gazetarët 

09/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi dhe Nënkomisionerja, zj. Lealba Pelinku bashkëbiseduan me gazetarët mbi përgatitjet e procesit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendoore, të datës 14 maj 2023.

Bashkëbisedimi nisi me sjelljen në vëmendje të shtyrjes së afatit të vlefshmërisë së letërnjoftimit elektronik të votuesve deri në datën 31 Maj 2023.

Komisioneri përsëriti apelin drejtuar qytetarëve që të kontrollojnë emrin në listën e zgjedhësve dhe qendrën e tyre të votimit para ditës së votimit, duke përdorur aplikacionin KQZ, faqen zyrtare të KQZ-së, të Ministrisë së Brendshme, si edhe E-Albania.

Duke i’u përgjigjur interesit të mediave, Komisioneri Celibashi përcolli disa të dhëna lidhur me përgatitjen e procesit zgjedhor.

Dekriminalizimi

Janë dërguar për verifikim të thelluar 38 kandidatë nga 23.907 kandidatë në total, nga të cilët:

 1. 10 kandidatë për kryetar bashkie nga 144 në total
 2. 28 kandidatë për këshilla bashkiak nga 763

Trajnimet

Janët trajnuar:

 1. Trajnerë afatgjatë dhe afatshkurtër KZAZ/KQV/GNV
 2. komisionerë të KZAZ
 3. Sekretarë të KZAZ-ve
 4. Operatorë të KZAZ-ve
 5. Trajner të PEI
 6. Trajner të PEVN
 7. Operatorë të  PEI
 8. Operatorë të PEVN
 9. Suport terreni PEI
 10. Suprot terreni PEVN
 11. Monitorues të fushatës zgjedhore
 12. Financierë të partive politike
 13. Financierë të subjekteve zgjedhore
 14. Kandidatë për kryetar/këshill bashkiak dhe përfaqësues të tyre
 • Janë realizuar rrteh 560 sesione trajnimi
 • Janë trajnuar 10 174 persona të ngarkuar me detyra zgjedhore
 • Janë trajtuar 16 tema
 • 514 persona (trajnerë/operatorë/support terreni) janë trajnuar për PEVN
 • 5230 persona (trajnerë/operatorë/support terreni) janë trajnuar për PEI
 • 199 persona (manitorues/financierë/kandidatë/persona të autorizuar nga kandidatët) për PERF
 • 630 komisionerë të KZAZ-ve
 • 3400 komisionerë të KQV

Përgatitja e bazës materiale:

 • Ka përfunduar përpunimi i bazës materiale;
 • 4-6 Maj ka përfunduar faza e I-rë e dorëzimit të materialeve si dhomat e fshehta, kamerat që do të instalohen/ vendosen në qendrat e votimit;
 • Ka përfunduar administrimi dhe përpunimi i sinjalistikës zgjedhore, shenjave dalluese, dokumentacioni zgjedhor si dhe pajisjet e teknologjisë (Kamera QV);
 • Që në 7 Maj janë administruar në magazinat e KQZ-së fletët e votimit;
 • 9 Maj ka filluar shpërndarja e materialeve zgjedhore drejt KZAZ-ve në bashkitë e qarqeve Dibër, Lezhë, Gjirokastër, Fier, ndërsa me 10 maj e ditët ne vijim bashkitë e tjera.
 • 9 Maj ka filluar shpërndarja e bazës materiale në të gjithë vendin përfshirë pajisjen elektronike të identifikimit të zgjedhësve.
 • 12 Maj përfundon shpërndarja e PEVN

KQV-të:

Janë 5212 qendra votimi në të gjithë vendin (me vendimin e KSHZ u shtua një QV e posaçme në IEVP Tepelenë), nga të cilat:

 • 61 QV janë me 6 anëtarë
 • 57 QV janë me 5 anëtarë
 • 79 QV janë me 4 anëtarë
 • 17 QV me 3 anëtarë

Me mangësi:

 • PSD  në 454 QV
 • PD  në 422 QV
 • PL në 75 QV

Vendet e Numërimit të Votave

Është dëgruar infrastruktura në 92 VNV (Tavolinat e numërimit/ kamerat e monitorimit dhe regjistrimit/ infrastruktura e komunikimit dhe menaxhimit të informacionit për transmetimin e rezultatit).

Është koordinuar me prefekturat, policinë dhe bashkitë për sigurimin e infrastrukturës së nevojshme;

 • Votimi Elektronik

Ka përfunduar procesi i rekrutimit të operatorëve për 401 QV-të në Elbasan, Kamëz dhe Vorë. Kemi rekrutuar gjithashtu edhe operatorëv rezervë. Rreth 20 QV janë në zona të thella dhe nuk mbulohen me internet dhe sinjal të telefonisë celulare, por KQZ ka gjetur zgjidhje alternative për të patur rezultatet 30 minuta pas përfundimit të procesit të votimit.

Komisioneri Celibashi siguroi qytetarët që pajisja elektronike e votimit është e sigurtë dhe garantohet fshehtësia e votës së tyre. Ai shtoi se nuk do të lejohët asnjë person i paautorizuar apo që nuk është votues në radhë, që të qëndrojë në ambjentet e qendrave të votimit.

Ndërkohë, Nënkomisionerja Pelinku foli për identifikimin elektronik të zgjedhësve dhe optimizimin e pajisjave PEI duke nënvizuar përmirësimet e disa aspekteve të funksionaliteteve të pajisjes. Përmirësimet e bera lehtësojnë përdorimin e pajisjes nga operatori. Pelinku tha se janë rekrutuar operatorët për 5100 QV por mbeten ende 100 QV në zona të thella, për tu mbuluar me operatorë.

Nënkomisionerja përsëriti apelin për qytetarët që të aplikojnë për t’u punësuar si operatorë të PEI.

 

 

LajmePërgatitjet e procesit të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023 – Celibashi dhe Pelinku komunikim me gazetarët