Raportimi i veprimtarive publike – Komisioneri propozon sanksione administrative

09/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shqyrtoi administrativisht denoncimin nr. 392 nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë” mbi afishimin e materialit propagandistik të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për Bashkinë Elbasan.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri urdhëroi Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake Elbasan për heqjen e menjëherëshme të materialit propagandistik të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në rrugën nacionale Elbasan-Librazhd.

U shqyrtua raportimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 02 – 08 maj 2023. Vendimmarrja do të shpallet në seancën e ardhshme.

Në këtë seancë, u shpall vendimi mbi denoncimin nr. 379 ID, të z. Ivi Kaso, ndaj Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani”, Berat. Komisioneri vendosi t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) marrjen e masës administrative ndaj drejtorit të Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani”, gjobë në vlerën 5 000 lekë.

Gjithashtu, u shpall vendimi për denoncimet nr. 182 ID, nr. 183 ID, nr. 180 ID, nr. 172 ID, nr. 173 ID, nr. 219 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj kryetartëve të Bashkive Kamëz, Poliçan, Elvbasan, Cërrik dhe denoncimet nr. 226 ID, nr. 227 ID, të sinjalizuesve ndaj Kryetarit të Bashkisë Tropojë.

Komisioneri vendosi t’i propozojë KAS marrjen e masës administrative, gjobë në vlerën 10 000 lekë për kryetarët e bashkive Elbasan, Cërrik, Kamëz, si edhe vendosi pushimin e hetimit administrativ për kryetarët e bashkive Poliçan dhe Tropojë, pasi nuk u konstatua shkelje administrative.

U shpallën vendimet për denoncimet me nr. 174 ID, nr. 175 ID, nr. 213 ID, nr. 214 ID, nr. 215 ID, nr. 218 ID, nr. 233 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe bashkive Lezhë, Krujë, Fier, Devoll, Cërrik. Komisioneri vendosi t’i propozojë KAS marrjen e masës administrative, gjobë në vlerën 5 000 lekë për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkitë Cërrik dhe Devoll. Ndërkohë, vendosi pushimin e hetimit administrativ për personat përgjegjës në bashkitë Krujë, Lezhë, Fier dhe Agjencinë Kombëtare të Pyjeve.

LajmeRaportimi i veprimtarive publike – Komisioneri propozon sanksione administrative