Raportimi i veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS sanksione administrative për 7 Institucione

11/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike miratoi kërkesat e Misionit të Vëzhgimit të OSBE/ODIHR, të Institutit Demokratik Amerikan, Parlamentit Europian dhe Ambasadave Italiane, Amerikane, Sllovene, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Për vëzhgimin e zgjedhjeve u miratuan edhe kërkesat e Radio Televizionit Shqiptar, TV 6+1 Vlora, NTV Televizion, Scan TV dhe gazetës online “SI”.

 

Në përfundim të vlerësimit të raporteve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 9 deri më 10 maj 2023, Komisioneri urdhëroi Partinë Socialiste, Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake Fier, për mbylljen e menjëhershme të zyrave zgjedhore, afër qendrës së votimit shkolla “Liri Gero”, Bashkia Fier dhe afër qendrës së votimit shkolla “Perikli Ikonomi”, Bashkia Fier. Gjithashtu, urdhëroi subjektin zgjedhor “Lëvizja Bashkë”, Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake Tiranë për mbylljen e menjëhershme të zyrës zgjedhore, afër qendrës së votimit shkolla “Avni Mula”, Tiranë. 

Në këtë seancë, u shpall vendimi për denoncimin nr. 406, nga Partia Socialiste e Shqipërisë për afishimin e materialeve propagandistike nga koalicioni “Bashkë Fitojmë” në bashkinë Himarë. Komisioneri urdhëroi koalicionin “Bashkë Fitojmë”, Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake Himarë, për heqjen e menjëhershme të materialeve propagandistike në njësinë administrative Lukovë dhe njësinë administrative Himarë.

 

Në përfundim të vlerësimit të denoncimit nr. 397, nga z.Ivi Kaso për afishim të materialit propagandistik nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në bashkinë Dibër, Komisioneri urdhëroi  Partinë Socialiste të Shqipërisë, Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake Dibër për heqjen e menjëhershme të materialit propagandistik.

Sa i përket denoncimit nr. 404, nga z. Ivi Kaso për hapjen e zyrave zgjedhore afër qendrave të votimit, nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në bashkitë Lushnjë dhe Tiranë, urdhëroi Partinë Socialiste të Shqipërisë, Policinë së Shtetit dhe Policinë Bashkiake Tiranë dhe Lushnjë për mbylljen e menjëhershme të zyrave zgjedhore të Partisë Socialiste afër qendrës së votimit “Shkolla e Mesme Dhimitër Mino” në Bubullimë, afër qendrave të votimit nr. 2919 dhe nr. 2924 në Krutje, Bashkia Lushnjë dhe afër qendrës së votimit, Shkolla “Avni Rutemi”, Bashkia Tiranë. 

Pasi u vlerësua denoncimi nr. 408, nga z. Ivi Kaso për hapjen e zyrës zgjedhore nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” afër KZAZ-së, Bashkia Tiranë, KSHZ urdhëroi Partinë Socialiste të Shqipërisë, Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake, për mbylljen e menjëhershme të zyrës afër KZAZ nr. 29, Kashar. 

Sot, u shqyrtua denoncimi nr. 405 ID nga z. Ivi Kaso dhe 407 ID nga KRIIK për publikimin e sondazheve zgjedhore nga Report TV dhe Klan Tv, në datën 9 maj 2023. Vendimmarrja do të shpallet në seancën e radhës.

U vlerësuan raportimet e veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 28 Prill – 4 Maj 2023. Në kët periudhë janë raportuar gjithsej 123 aktivitete, nga 42 institucione. Nga verifikimi paraprak rezultoi se nga këto, 11 aktivitete të zhvilluara janë raportuar në tejkalim të afatit ligjor. KSHZ vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura,  Drejtorisë Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier dhe bashkive Tiranë, Devoll, Kavajë, Libohovë, Mallakastër, Tropojë.

Sot u shpall vendimi për denoncimet nr. nr. 352 ID, 353 ID, 371 ID, 372 ID, 373 ID, 376 ID, 377 ID, 378 ID, 382 ID, 388 ID, 389 ID, të z. Ivi Kaso. Komisioneri vendosi pushimin e hetimit administrativ pasi nuk konstatoi shkeljet e pretenduara. Për denoncimet 374 ID, 375 ID, 380 ID, 381 ID, 383 ID, 385 ID, të z. Ivi Kaso dhe nr. 390 ID, të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, do të vijojë hetimi administrativ.

U vlerësuan raportimet e veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 05 Maj – 10 Maj 2023. Në këtë periudhë janë raportuar gjithsej 51 aktivitete, nga 16 institucione. Nga verifikimi paraprak rezultoi se nga këto, 7 aktivitete të zhvilluara janë raportuar në tejkalim të afatit ligjor.  KSHZ vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj Ministrisë së Kulturës, Bankës së Shqipërisë dhe bashkive Bulqizë, Devoll, Korçë, Rrogozhinë, Tiranë. 

U shqyrtuan administrativisht denoncimet me nr. 393 ID të Qendrës “Qëndresa Qytetare”, të denoncimit nr. 394 ID, të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, të denoncimeve nr. 395 ID, 396 ID, 397 ID, të z. Ivi Kaso, të denoncimeve nr. 398 ID, 399 ID, 400 ID, 401 ID, 402 ID, 403 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara. Sot përfundoi shqyrtimi administrativ dhe vendimi do të shpallet në seancën e ardhshme.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ të denoncimit nr. 364 ID, të KKRIIK ndaj Kryetarit të Bashkisë Kamëz, Komisioneri vendosi moskonstatimin e shkeljes dhe pushimin e hetimit administrativ.

Për denoncimit nr. 365 ID, të KRIIK ndaj Agjencisë për Median dhe Informim, Komisioneri vendosi moskonstatimin e shkeljes dhe pushimin e hetimit administrativ.

Sot u shpall edhe vendimi për denoncimin nr. 366 ID, të KRIIK ndaj Kryetarëve të Bashkive.

Komisioneri vendosi moskanstatimin e shkeljes dhe pushimin e hetimit administrativ për Kryetarin e Bashkisë Poliçan, si edhe t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksionit administrativ, gjobë në masën 3 000 lekë, për kryetarët e bashkive Kamëz dhe Vorë.

Sa i përket denoncimit nr. 367 ID, të KRIIK ndaj Kryetarëve të Bashkive, Komisioneri vendosi moskonstatimin e shkeljes dhe pushimin e hetimit administrativ ndaj kryetarëve të bashkive Mat, Përmet, krujë, Belsh, Berat, Cërrik, Delvinë, Devoll, Dibër, Divjakë, Dropull, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Vorë, Rrogozhinë, Shijak, Kolonjë, Tiranë, Lushnjë, Skrapar.

Ndërkohë, për denoncimin nr. 368 ID, të KRIIK ndaj Ministrave dhe personave përgjegjës në Ministri, Komisioneri vendosi moskonstatimin dhe pushimin e hetimit administrativ për Zv/Kryeministrit dhe Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Ministrit të kulturës, Ministrit të Drejtësisë, Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjës Sociale, Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve, Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrit të Arsimit dhe Sportit, Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët.

Gjithashtu, Komisioneri do t’i propozojë KAS, vendosjen e sanksionit administrativ, gjobë në masën 3 000 lekë personave përgjegjës në Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, Ministrinë për Europën dhe Punëve të Jashtme, si dhe Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve.

LajmeRaportimi i veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS sanksione administrative për 7 Institucione