Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 18.05.2023.

16/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Data e seancës: 18.05.2023

Ora 12:30 

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 31, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Vendosje të sanksioneve administrative”;

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 18.05.2023.