KAS vendos sanksione për kryetarët e bashkive Kamëz dhe Vorë

18/05/2023 | Lajme

Komisioni i Akimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën nr. 31 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS pranoi pjesërisht kërkesën dhe vendosi sanksionin administrative, gjobë në masën 100 000 lekë për Kryetarin e Bashkisë Kamëz, z. Rakip Suli dhe Kryetarin e Bashkisë Vorë, z. Blerim Shera.

LajmeKAS vendos sanksione për kryetarët e bashkive Kamëz dhe Vorë