Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 23.05.2023.

22/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 23.05.2023, ora 15:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Libohovë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 3. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Fushë-Arrëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 4. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Vorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 5. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Divjakë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 6. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Poliçan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 7. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Skrapar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 8. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Pustec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 9. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Këlcyrë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 10. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Tepelenë, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 11. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Sarandë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 12. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Delvinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 13. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Konispol, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 14. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Libohovë, z. Leonard Hide, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 15. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Poliçan, z. Adriatik Zotkaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 16. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Fushë-Arrëz, z. Hil Curri, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 17. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Vorë, z. Blerim Shera për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 18. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Divjakë, z. Josif Gorrea, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 19. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Skrapar, z. Adriatik Mema, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 20. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Pustec, z. Pali Kolefski, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 21. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Këlcyrë, z. Klement Ndoni, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 22. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Tepelenë, z. Tërmet Peçi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 23. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Sarandë, z. Oltion Çaçi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 24. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Delvinë, z. Besmir Veli, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 25. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Konispol, z. Ergest Dule, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 23.05.2023.