Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 23.05.2023.

22/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 65.

Data e seancës: 23.05.2023  Ora 12:30 

Rendi i ditës:

  1. “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 65, të “Partia Lëvizja e Legalitetit” me objekt “Shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në qv nr. 1100, nr. 1575 në Bashkinë Dibër. Kundërshtimin e vendimit nr. 325, datë 17.05.2023 të KZAZ-së nr. 19, Bashkia Dibër”.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 23.05.2023.