Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.05.2023.

23/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 24.05.2023, ora 11:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Peqin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Has, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 3. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 4. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Vau-Dejës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 5. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Mirditë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 6. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Mat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 7. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Klos, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 8. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Bulqizë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 9. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Shijak, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 10. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Cërrik, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 11. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Gramsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 12. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Prrenjas, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 13. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Patos, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 1. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Roskovec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Peqin, z. Bukurosh Izet Maçi, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 3. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Has, z. Miftar Tahir Dauti, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 4. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Kukës, z. Safet Nebi Gjici, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 5. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Vau-Dejës, z. Kristian Luigj Shkreli, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 6. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Mirditë, z. Albert Dod Mëlyshi, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 7. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Mat, z. Agron Rufat Malaj, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 8. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Klos, znj. Valbona Zyber Kola, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 9. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Bulqizë, znj. Festime Halil Mjeshtri, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 10. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Shijak, z. Elton Xhemal Arbana, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 11. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Cërrik, z. Andis Gëzim Salla, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 12. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Gramsh, z. Besion Gëzim Ajazi, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 13. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Prrenjas, z. Nuri Ramiz Belba, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 14. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Patos, z. Fation Kristaq Duro, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 15. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Roskovec, znj. Majlinda Daut Bufi, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.05.2023.