Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 24.05.2023.

23/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore.

Data e seancës: 24.05.2023 

Ora 12:30 kërkesa ankimore nr. 63

Ora 12:30 kërkesa ankimore nr. 70

Ora 13:30 kërkesa ankimore nr. 68

Ora 14:30 kërkesa ankimore nr. 73

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi kërkesës ankimore nr. 63, me ankues Partinë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 260, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 07, Bashkia Pukë, “Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit Bashkiak Pukë”, duke kërkuar rinumërimin dhe rivlerësimin e votave të vlefshme dhe të pavlefshme.
  2. Shqyrtimi kërkesës ankimore nr. 68, me ankues Partinë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 86, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 76, Bashkia Përmet, “Për miratimin e tabelës përmblëdhese të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit të Bashkisë Përmet”.
  3. Shqyrtimi kërkesës ankimore nr. 70, me ankues Partinë Aleanca Progresiste LZHK dhe objekt “Kërkesë për rinumërimin e kutive të Këshillit Bashkiak nr. 0408, 0415, 0422, 0424, 0425, 0430. Ndryshimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit të Këshillit Bashkiak Pukë, sipas rezultatit të rinumërimit”.
  4. Shqyrtimi kërkesës ankimore nr. 73, me ankues Partia Aleanca Demokristiane, dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 196, datë 18.05.2023 të KZAZ nr. 80, Gjirokastër. Shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve në QV nr. 4310, QV nr. 4262, QV nr. 4242 etj., njësia zgjedhore Bashkia Gjirokastër”.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 24.05.2023.