Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.05.2023.

25/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 26.05.2023, ora 14:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 3. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Kuçovë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 4. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Pukë, Qarku Shkodër,    z. Rrok Ndrec Dodaj, propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 5. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Tropojë, Qarku Kukës,  z. Rexhe Uke Byberi, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 6. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kurbin, Qarku Lezhë,    zj. Majlinda Pashk Cara, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 7. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Dibër, Qarku Dibër,        z. Rahim Petrit Spahiu, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 8. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Mallakastër, Qarku Fier, z. Qerim Ismail Ismailaj, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 9. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Përmet, Qarku Gjirokastër, zj. Alma Hasan Hoxha, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 10. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Memaliaj, Qarku Gjirokastër, z. Albert Abedin Malaj, propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 11. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, z. Flamur Sejdi Golemi, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 12. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë, Bashkia Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.
 13.  Projektvendim “Për korrigjim material në vendimin nr 539, datë 20.5.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve për kryetar bashkie dhe për këshillin bashkiak, zona zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet e datës 14 maj 2023”.
 14. Projektvendim “Për korrigjim material në vendimin nr 536, datë 20.5.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve për kryetar bashkie dhe për këshillin bashkiak, zona zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet e datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.05.2023.