KAS rrëzon dy kërkesa ankimore

26/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shyqrtoi kërkesën ankimore nr. 82, me ankues Koalicioni “Bashkë Fitojmë”dhe objekt “1. Kundërshtimi i vendimit nr. 292 dhe nr. 293, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit / Këshillit Bashkiak të Bashkisë Krujë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj2023”. 2. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në ato QV të zonës zgjedhore Bashkia Krujë ku janë përfshirë komisionerë në kundërshtim me përcaktimet ligjore të Kodit Zgjedhor. 3. Rregullimin e pasojave duke proceduar me ndyshimin e tabelës permbledhëse të rezultatit përkatës, duke mos përfshirë rezultatin e qendrave të votimit objekt ankimi.” 

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës.

Gjithashtu, u shqyrtua kërkesa ankimore nr. 73, me ankues Partia Aleanca Demokristiane, dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 196, datë 18.05.2023 të KZAZ nr. 80, Gjirokastër. Shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve në QV nr. 4310, QV nr. 4262, QV nr. 4242 etj., njësia zgjedhore Bashkia Gjirokastër”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës.

LajmeKAS rrëzon dy kërkesa ankimore