Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 02.06.2023.

01/06/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 88, datë 25.5.2023, depozituar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet dhe nr. 92, datë 27.05.2023, depozituar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet.

Data e seancës: 02.06.2023

Ora 10:00 kërkesa ankimore nr. 88

Ora 10:30 kërkesa ankimore nr. 92

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 88, datë 25.05.2023, depozituar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, me objekt: “Kundërshtim i vendimit të KQZ për miratimin e Tabelës Përmbeldhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Lezhë. Ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Lezhë për Këshillin Bashkiak”.
  2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 92, datë 27.05.2023, depozituar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, me objekt: “Kundërshtim i vendimit të KQZ për miratimin e Tabelës Përmbeldhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Librazhd. Ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Librazhd për Këshillin Bashkiak”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 02.06.2023.