Komisioneri shpërndan mandatet për këshillat e 4 bashkive

07/06/2023 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shpërndau mandatet ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillat e Bashkive Vlorë, Korçë, Tiranë, Mallakastër.

Gjithashtu, miratoi korrigjimin e gabimit material në vendimin nr. 622, datë 26.5.2023, “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

LajmeKomisioneri shpërndan mandatet për këshillat e 4 bashkive