Zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë- Shpërndahen materialet zgjedhore

22/07/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndarë bazën materiale zgjedhore për zgjedhjet e ripërsëritura për kryetarin e bashkisë Rrogozhin.

Materialet zgjedhore janë transportuar dhe dorëzuar në KZAZ-në e Rrogozhinës dhe ka filluar shpërndarja e saj sipas qendrave të votimit.

Për të garantuar mbarëvajten e administrimit të zgjedhjeve në bashkinë Rrogozhinë, një ekip prej 12 inspektorësh nga KQZ po ndjekin nga afër çdo hap të procesit, trajnimin e operatorëve të PEI dhe më tej trajnimin e komisionerëve të qendrave të votimit.

Komisioni Qendrori Zgjedhjeve u rikujton subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhje se ndodhen në kushtet e heshtjes zgjedhore deri në mbylljen e votimit në orën 19:00 të datës 23 Korrik 2023.

LajmeZgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë- Shpërndahen materialet zgjedhore