Komisioneri Celibashi prezanton risitë e PERF në konferencën ‘Kuletat Transparente: Avancimi i Financimit Politik’ në Prishtinë

05/12/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi mori pjesë në konferencën “Kuletat Transparente: Avancimi i Financimit Politik” organizuar nga Instituti Demokratik Amerikan në Kosovë. Ky event shënon nisjen e fushatës “Zero Korrupsion”. Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues nga institucione dhe organizata joqeveritare nga Gjermania, Republika Çeke, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia, përfaqësues të subjekteve politike parlamentare në Kosovë, organizatave vendore të shoqërisë civile, mediave dhe përfaqësive diplomatike.

Në hapjen e konferencës, drejtori ekzekutiv i KDI-së, z. Ismet Kryeziu, theksoi nevojën për të adresuar çështjet e financimit të subjekteve jo-parlamentare, kandidatëve, buxhetit gjinor brenda partive politike, dhe rolin e donatorëve në politikbërjen. Zj. Marta Onorato nga Institutit Ndërkombëtar Republikan (IRI) shprehu shqetësimin për besimin e ulët ndaj partive politike në Kosovë, duke përmendur se 55% e qytetarëve nuk besojnë subjekteve politike.

Z. Eugen Cakolli nga KDI prezantoi analizën e tij mbi transparencën dhe llogaridhënien financiare të subjekteve politike. Ai theksoi mungesën e ndryshimeve substanciale pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për financim politik.

Në panelin e subjekteve politike, deputetja Eliza Hoxha nga PDK theksoi rëndësinë e rregullimeve të qarta ligjore për financimin dhe kategorizimin e shpenzimeve. Deputeti Armend Zemaj nga LDK vlerësoi progresin, por shtoi se duhet më shumë fokus në financimin e jashtëm dhe kritikoi shpenzimet e fushatave online. Deputeti Besnik Tahiri nga AAK kërkoi rregullime për financimin e kandidatëve dhe kategorizime të shpenzimeve partiake.

Në panelin e dytë, përfaqësues nga Transparency International dhe Drejtori i Zyrës për Kontroll Financiar në Kosovë diskutuan praktikat ndërkombëtare të monitorimit dhe kontrollit financiar të subjekteve politike. Gjetjet treguan sfida në kontrollin financiar, përfshirë mungesën e raportimit të disa partive politike.

Paneli i tretë, “Roli i trupave menaxhuese të zgjedhjeve në rritjen e integritetit politik lidhur me financimin e subjekteve politike,” prezantoi përvojat nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, dhe Kosova. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi paraqiti kuadrin rregullator dhe platformën e raportimit financiar. Z. Ditmire Shehu nga Maqedonia e Veriut vlerësoi financimin nga buxheti publik, ndërsa Kreshnik Radoniqi nga Kosova vuri në dukje nevojën për konsolidim të rregulloreve brenda vendit.

Konferenca reflektoi mbi sfidat dhe sfidat për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien financiare në politikën kosovare.

LajmeKomisioneri Celibashi prezanton risitë e PERF në konferencën ‘Kuletat Transparente: Avancimi i Financimit Politik’ në Prishtinë