Komisioneri plotëson vakancat në tre këshilla bashkiak

09/01/2024 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike plotësoi vakancat e krijuara në Këshillin e Bashkisë Gramsh, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë “Bindja Demokratike”, zj. Brunilda Gjevori, në Këshillin e Bashkisë Fushë – Arrëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate , zj. Vjollca Tabakaj dhe në Këshillin e Bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Progresiste “LZHK”, z. Laurin Sana.

Komisioneri shqyrtoi rezultatet e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Sokol Kullolli, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Gramsh, Qarku Elbasan, i propozuar nga subjekti zgjedhor ”Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”.

Komisioneri konstatoi se z. Sokol Kullolli nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të anëtarit.

Gjithashtu, u shqyrtua edhe rezultati i verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ferdinand Saraçi, kandidat për Kryetar Bashkie në Bashkinë Rrogozhinë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike”.

Komisioneri vendosi deklarimin e procedurës administrative të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues pasi ka humbur objekti dhe qëllimi i procedurës administrative të filluar përpara ditës së zgjedhjeve.

LajmeKomisioneri plotëson vakancat në tre këshilla bashkiak