Plotësimi i vakancës së Kuvendit – Komisioneri shpall moszgjedhshmërinë e Dallëndyshe Bicit

12/01/2024 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shpalli moszgjedhshmërinë e kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Tiranë, zj. Dallëndyshe Bici, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë. KQZ do të vijojë menjëherë procedurën me emrin vijues në listën shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Tiranë.

LajmePlotësimi i vakancës së Kuvendit – Komisioneri shpall moszgjedhshmërinë e Dallëndyshe Bicit