Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.01.2024.

23/01/2024 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon seancë publike ditën e Mërkurë, datë 24.01.2024, ora 15:30.

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 22, datë 23.02.2022, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e Kodit të Etikes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.01.2024.