Celebrohet Dita Botërore e Zgjedhjeve

01/02/2024 | Lajme

Sot, u celebrua Dita Botërore e Zgjedhjeve, që mbahet të enjten e parë të muajit shkurt dhe që këtë vit përkon me datën 1 shkurt 2024.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizoi aktivitetin ”Procesi zgjedhor, sfidat e hasura dhe qasja me grupet e interesit” me ndihmën e Prezencës së OSBE-së në Tiranë.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi shprehu mirënjohjen Prezencën e OSBE-së për mbështetjen e vazhdueshme për KQZ. Komisioneri solli në vemendje projektet e përbashkëta KQZ-OSBE të realizuara në vitet zgjedhore dhe ato jo zgjedhore.

Gjithashtu, Celibashi theksoi se ”Partneriteti me organizatat e shoqërisë civile është institucionalizuar përmes projekteve të suksesshme të cilat kanë sjellë rezultate cilësore jo vetëm në fushën e edukimit zgjedhor, por edhe në aspekte të tjera të procesit zgjedhor”.

Blerim Vela, Drejtues i Departamentit të Demokratizimit, Prezenca e OSBE-sё në Shqipëri konfirmoi vijimin e mbështetjes për KQZ dhe në të ardhmen. Ai tha se “Sot, kur shënojmë Ditën Botërore të Zgjedhjeve, është e rëndësishme të bëjmë një reflektim mbi rëndësinë e pjesëmarrjes e të rinjve, grave dhe të grupeve të tjera të nënpërfaqësuara në zgjedhje dhe angazhimin e tyre në proceset zgjedhore. Të dhënat e pjesëmarrjes në zgjedhje nga KQZ dhe gjetjet e vëzhguesve të OSBE/ODIHR-it tregojnë së ende ka vend për përmirësime dhe punë për t’u bërë në këtë drejtim. Zgjedhës të mirinformuar dhe të angazhuar kontribuojnë në një demokraci më të shëndetshme.Prezenca e OSBE-së do të punojnë ngushtë me KQZ-në këtë vit duke promovuar pjesëmarrjen e grupeve të nënpërfaqësuara në zgjedhjet e vitit 2025, përmes fushatave për edukimin e zgjedhësve, në të gjithë vendin, me fokus të rinjtë, pakicat kombëtare dhe personat me aftësi të kufizuara”.

Aktiviteti bëri bashkë organizata të ndryshme me të cilat KQZ bashkëpunuar për procesin zgjedhor, organizata të personave me aftësi të kufizuar, organizata që mbrojnë interesat e grave, organizatat që mbrojnë interesat e pakicës rome dhe egjiptjane, minoritetet, media etj., për të diskutuar mbi proceset zgjedhore, gjetjet e raportit të OSBE/ODIHR nga vëzhgimi i fundit i zgjedhjeve në Shqipëri.

Fokusin kryesor kjo ditë e vendos tek ato kategori, të cilat kanë nevojë për një vëmendje të shtuar në procesin zgjedhor si të rinjtë, personat me aftësi të kufizuar, gratë e nënpërfaqësuara, pakicat dhe grupet të cilat nuk kanë një zë në jetën sociale dhe politike me synim rritjen e pjesëmarrjes së tyre në zgjedhje dhe në jetën politike, në lehtësimin e marrjes së informacionit zgjedhor dhe në krijimin e kushteve për të votuar.

LajmeCelebrohet Dita Botërore e Zgjedhjeve