Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.02.2024.

01/02/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 02.02.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Belsh, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Erjon Agim Qafa”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Mimoza Shefqet Xhihani”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Demokratike e Shqipërisë”, zj. Merilin Artur Saraçi”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialdemokrate”, z. Elton Martin Bilani”.
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialdemokrate”, z. Argert Mark Përkola”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialdemokrate”, z. Erin Pjeter Gjoni”.
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, z. Hilmi Ahmet Vuthaj”.
  8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit” Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, z. Indi Rrapaj”.
  9. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Has, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Shefqet Ahmet Dauti”.
  10. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Qazim Halil Bitri, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.02.2024.