Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 28.02.2024.

27/02/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 28.02.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Elvis Jani Hajdërlli, kandidat për Kryetar Bashkie në Bashkinë Devoll, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”.
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Dritan Emrush Salkurti, anëtar në Këshillin e Bashkisë Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 Qershor 2019, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Alfred Albert Muharemi”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Nisma Thurje”, z. Averdi Avdi Syla”.
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, z. Idai Nazmi Veizaj”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Kledja Shkëlqim Vishkulli”.

Çështje të mbartura:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Kristian Luigj Shkreli, Kryetar Bashkie në Bashkinë Vau-Dejës, Qarku Shkodër, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 28.02.2024.